Văn bản từ sở

Các văn bản từ sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
  1. Kế hoạch liên tịch: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VII - Văn Phòng Sở
  2. Các Quyết định khen thưởng - Văn Phòng Sở
  3. Về tổ chức Họp mặt giao lưu "Trái tim người Thầy" - VP Công Đoàn
  4. Kê hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 - Phòng Trung Học
  5. Kế hoạch tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11" năm 2019. - VP Công Đoàn
  6. Về việc tham gia Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo giai đoạn 2017 - 2020. - VP Công Đoàn
  7. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019) - VP Công Đoàn
  8. Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. - VP Công Đoàn
  9. Kế hoạch tổ chức Hội thao truyền thống Ngành Giáo dục Thành phố chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/112019) - VP Công Đoàn
  10. Về vận động đóng góp Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" Thành phố năm 2019 - Văn Phòng Sở

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
Địa Chỉ : 313 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 37515213 - 37515179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.