Thông báo từ sở

Các thông báo từ sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh
 1. Thông báo kiểm tra công tác chính trị tư tưởng năm học 2019 - 2020 - Phòng Chính trị tư tưởng
 2. Kế hoạch về kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công - Phòng KHTC
 3. Hướng dẫn cập nhật, rà soát, bổ sung, triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới - Phòng Chính trị tư tưởng
  Thực hiện Kế hoạch số 2686/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn năm 2018 – 2021; Kế hoạch số 7612/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020
 4. KHẨN: Về rà soát danh sách nhà giáo và học sinh có đi qua Trung Quốc, Hàn Quốc và vùng có dịch Covid-19 - Văn Phòng Sở
 5. Về việc báo cáo tình hình thực hiện tự chủ năm 2019 và tình hình hoạt động, vay nợ giai đoạn 2016-2022 của các đơn vị trực thuộc Sở. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC
 6. Họp triển khai chuyên môn các bộ môn HK2 năm học 2019 - 2020 - Phòng Trung Học
 7. về tạm ngưng xét duyệt hồ sơ đi nước ngoài. - Phòng TCCB
 8. Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý I Năm 2020. - VP Công Đoàn
 9. Quyết định về điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Văn Phòng Sở
 10. Về nhắc lại tổ chức lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II năm 2020 - Phòng TCCB

TRƯỜNG THPT QUỐC TRÍ
Địa Chỉ : 313 Nguyễn Văn Luông, P12, Q6, Tp.HCM
Điện Thoại : (08) 37515213 - 37515179
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.